Menu

Lokasi Kami

Lokasi pusat kawasan ditetapkan oleh SK Bupati Pacitan No 188.45/2015 di atas tanah BPP Pringkuku seluas 6,8 ha sebagai pusat Taman Teknologi Pertanian Pacitan.

Posisis astronomi : -8º10’24’’LS dan 111º2’45’’ BT.